PROGRAM ZA UGOSTITELJSTVO

 • Razvijen u potpunosti sa najnovijim web tehnologijama.
 • Dostupan je on-line na cloud platformi bilo kad i bilo gdje.
 • U potpunosti funkcionalan na računaru, tabletu ili telefonu!
 • Dostupan za sve vrste fiksalizacije

PROGRAM ZA UGOSTITELJSTVO

Profesionalno rješenje za ugostiteljsko poslovanje

BRZA I EFIKASNA ORGANIZACIJA POSLOVANJA

Jednostavnost, brzina i efikasnost u radu u kombinaciji sa kontrolom poslovanja bez papira i olovke čini moderno, praktično rješenje koje vašem poslovanju daje prednost.

Izdavanje računa, brzo i jednostavno,čak i sa udaljene lokacije

Super-brza identifikacija korisnika,a ujedno i zaštita od zloupotrebe sistema

Proslijeđivanje narudžbi u proizvodne jednice

Stabilnost i pouzdanost sistema

Pristup sa udaljenih lokacija putem interneta

Robno-materijalno knjigovodstvo

Kontrola radnog vremena

Automatski sistemski backup

CENTRALIZOVAN SISTEM

Podatci u sistemu se nalaze u jedinstvenoj bazi podataka i moguće je uvezivanje više stranica, mobilnih ekrana, proizvodnih stranica, i štampača u jedan centralizivan sistem.

Jedinstvena baza podataka

Pristup svim podatima u realnom vremenu

Pristup sa udaljene lokacije

Visoka sigurnost podataka i komunikacije

PROIZVODNI EKRANI

Prikaz narudžbi na ekranu u proizvodnoj jedinici, kuhinji ili šanku, ubrzava i olakšava proces rada i proizvodnje.

Dvosmjerna komunikacija između konobara ikuvara ili šankera putem sistema

Konobar precizira narudžbe, načine pripremei modifikacije

Kuvar ili šanker vraća povratnu informacijukonobaru da je narudžba spremna

Jednostavna preglednost

Smanjenje mogućnosti greške

Pregled istorije narudžbi

WEB-BACK OFFICE

Efikasna kontrola poslovanja smanjuje troškove i povećava dobit. Sistem registruje promet novca i robe, te vam daje uvid u stanje i promet u svakom momentu. Na osnovi ovih podataka možete lako kontrolisati realno stanje u objektu, kao i efikasnost radnika i eventualne zloupotrebe.

Sistemske privilegije za sve korisnike

Finansijski promet

Robno-materijalno knjigovodstvo

Izvještaji za računovodstvo

Kalkulacija normativa i nabavke

Kalkulacija dobiti

Analitika poslovanja i statistike

MULTIFUNKCIONALNOST

Vaše poslovanje ne počinje i ne završava samo sa računima iz POS kase. I mnogi drugi aspekti poslovanja utiču na vaš promet i dobit, kao i na dugotrajnost vašeg poslovanja ili brend koji gradite.

Kupci i poreske fakture

Organizacija dostave

Kombinovani rad za restorane i barove

Prilozi, načini pripreme, modifikacije

Popusti, happy hour

Vođenje dobavljača i nabavki

Kompletan proces proizvodnje sa poluproizvodima

PIŠITE NAM

  KONTAKT INFO

  • 19 606
  • Nasalje Celuga bb, 85000 Bar
  • Marka Radovića br. 8, 81000 Podgorica
  • Ulica Voja Lješnjaka bb, 84000 Bijelo Polje

  Vaše poslovanje ne počinje i ne završava samo sa računima iz POS kase. I mnogi drugi aspekti poslovanja utiču na vaš promet i dobit, kao i na dugotrajnost vašeg poslovanja ili brend koji gradite.