Ukupno 5 proizvoda

DATECS DP 50

DATECS DP 50

15 000 PLU artikala. Elektronski žurnal u vidu SD kartice umjesto kontrolne trake. Termalni printer 1 x 58 mm za štampanje kontrolne i račun trake. Veliki broj ugrađenih priključaka služi za komunikaciju sa računarom, priključivanje barkod skenera, fioke za novac i gprs. Kasa namijenjena kako trgovačkim tako i ugostiteljskim objektima.

DOKUMENTACIJA

ATEST
KORISNIČKO UPUTSTVO
PROGRAM ZA RAČUNAR

DATECS DP 500

DATECS DP 500

Mrežno povezivanje sa računaraom – online programiranje i čitanje baze artikala. 30 000 PLU artikala. Elektronski žurnal u vidu SD kartice umjesto kontrolne trake. Termalni printer 1 x 58 mm za štampanje kontrolne i račun trake. Veliki broj ugrađenih priključaka služi za komunikaciju sa računarom, priključivanje barkod skenera, fioke za novac i gprs. Kasa namijenjena kako trgovačkim tako i ugostiteljskim objektima.

DOKUMENTACIJA

UPUTSTVO
ATEST
KORISNIČKO UPUTSTVO
PROGRAM ZA RAČUNAR

DATECS FP 550

DATECS FP 550

Fiskalni printer ekstra izdržljivi sa dva termalna mehanizma. Namijenjen ugostiteljskim i trgovačkim objektima. Posebno dolazi do izražaja u objektima sa velikom frekvencijom prodaje: samoposluge, hipermarketi, restorani, apoteke, brze hrane … Brzina štampe je 12.5 linija u sekundi na termalnom papiru 58mm. Vrlo jednostavno povezivanje na korisničke programe preko protokola ili programom MetaLink koji se može kupiti naknadno. 65 000 PLU artikala. Istovremeno štampanje kontrolne i račun trake. Automatski sjekač papira. Do 250 stavki po pojedinačnom računu. Štampanje grafičkog loga na svakom računu.

DOKUMENTACIJA

PROTOKOLI

DATECS FP 700

DATECS FP 700

Fiskalni printer sa elektronskim žurnalom u vidu SD kartice umjesto kontrolne trake. Brza, tiha i kvalitetna štampa na bazi termalne tehnologije. Termalni printer 1 x 80 mm za štampanje kontrolne i račun trake. Brzina štampe 200 mm/sec. Automatsko sječenje papira. Veliki broj ugrađenih priključaka služi za komunikaciju sa računarom, priključivanje eksternog displeja, fioke za novac i gprs. Uređaj koristi interni ili eksterni GPRS terminal za bežično povezivanje sa udaljenim serverom Poreske uprave ili korisnika. Fiskalni printer se može isporučiti i bez GPRS terminala, ako se on ne zahtijeva zakonom. Namenjen je svim tipovima prodavnica, supermarketa i restorana koji koriste računar ili POS sistem.

DOKUMENTACIJA

PROTOKOLI

DATECS MP 55

DATECS MP 55

30 000 PLU artikala. Elektronski žurnal u vidu SD kartice umjesto kontrolne trake. Termalni printer 1 x 58 mm za štampanje kontrolne i račun trake. Veliki broj ugrađenih priključaka služi za komunikaciju sa računarom, priključivanje barkod skenera, fioke za novac i gprs. Kasa namijenjena kako trgovačkim tako i ugostiteljskim objektima.

DOKUMENTACIJA

UPUTSTVO
ATEST
KORISNIČKO UPUTSTVO
PROGRAM ZA RAČUNAR