POSLOVNI INFORMACIONI SISTEM

 • Razvijen u potpunosti sa najnovijim web tehnologijama.
 • Dostupan je on-line na cloud platformi bilo kad i bilo gdje.
 • U potpunosti funkcionalan na računaru, tabletu ili telefonu!
 • Dostupan za sve vrste fiksalizacije
 • Dostupan za sve vrste fiksalizacije

POSLOVNI INFORMACIONI SISTEM

 • Razvijen u potpunosti sa najnovijim web tehnologijama.
 • Dostupan je on-line na cloud platformi bilo kad i bilo gdje.
 • U potpunosti funkcionalan na računaru, tabletu ili telefonu!

SISTEMI ZA

VELEPRODAJU

Neograničen broj magacina (objekata)
Ulaz u carinski magacin
Prijemna kalkulacija
Međuskladišnice
Otpremnica
Račun
Račun bez PDV-a
Neograničen broj cjenovnika
Kategorije komitenata
Kategorisanje artikala u neograničen broj nivoa
Fotografije artikala, dokumentacija o artiklima
Deklaracije i štampa cijena za police
Prenos u maloprodaju
Popis
Kalo, rastur, lom
Izvještaji o prodaji sa razlikom u cijeni
Automatsko knjiženje u glavnu knjigu

MALOPRODAJU

Neograničen broj MP objekata
Prijemnica u maloprodaji
Prenos iz veleprodaje
Prenos između MP objekata
Nivelacija
Uporedni pregled zaliha u svim MP i VP objektima
Automatsko trebovanje
Popust
Kalo, rastur, lom
Izvještaji o prodaji sa razlikom u cijeni
Gotovinski račun
Razduženje maloprodaje
Automatska trgovačka knjiga
Automatsko knjiženje u glavnu knjigu

RAČUNOVODSTVO

Obrada izvoda
Import izvoda iz XML formata
Neograničen broj žiroračuna
Neograničen broj blagajni
Blagajnički dnevnik
Kontni okvir
KUF i KIF
Štampa PDV prijave
Neograničen broj aktivnosti
Nalozi za knjiženje po aktivnostima
Automatsko knjiženje iz drugih aplikacija
Povezivanje direktno na obradi izvoda ili posebno
Izvod otvorenih stavki
Predlog za kompenzaciju
Pregled strukture potraživanja i dugovanja (u narednih 15, 30, 60 dana)
Bilans stanja i uspjeha
Analitika i izvještavanje

SERVIS

Interni radni nalog za održavanje osnovnih sredstava
Ekterni radni nalog za servisiranje za treća lica
Prepoznavanje garancije po serijskom broju artikla
Evidentiranje komunikacije sa klijentom
Evidentiranje radnih sati servisera
Evidentiranje utrošenih rezervnih dijelova
Planiranje održavanja sredstava
Postavljanje podsjetnika za periodična održavanja

POS

Prodaja po barkodu, šifri ili nazivu artikla
Pretraga artikala po kategorijama
Prodaja na rate
Kreiranje plana otplate kredita
Način isporuke, adresa za isporuku
Prodaja za poznate komitente
Plaćanje gotovinom, virmanski i karticama
Mogućnost korišćenja ekrana osjetljivog na dodir
Određivanje popusta
Pregled prodaje
Mogućnost praćenja prodaje po smjenama ili po prodavcima
Radi na računarima sa Windows-om ili sa Linux-om
Prepis stavki iz predračuna/ponude
Izdavanje gotivinskog računa
Izdavanje računa bez PDV-a

PIŠITE NAM

  KONTAKT INFO

  • 19 606
  • Nasalje Celuga bb, 85000 Bar
  • Marka Radovića br. 8, 81000 Podgorica
  • Ulica Voja Lješnjaka bb, 84000 Bijelo Polje

  Vaše poslovanje ne počinje i ne završava samo sa računima iz POS kase. I mnogi drugi aspekti poslovanja utiču na vaš promet i dobit, kao i na dugotrajnost vašeg poslovanja ili brend koji gradite.