Ukupno 3 proizvoda

DATECS DP 50

DATECS DP 50

15 000 PLU artikala. Elektronski žurnal u vidu SD kartice umjesto kontrolne trake. Termalni printer 1 x 58 mm za štampanje kontrolne i račun trake. Veliki broj ugrađenih priključaka služi za komunikaciju sa računarom, priključivanje barkod skenera, fioke za novac i gprs. Kasa namijenjena kako trgovačkim tako i ugostiteljskim objektima.

DOKUMENTACIJA

ATEST
KORISNIČKO UPUTSTVO
PROGRAM ZA RAČUNAR
FISKALIZACIJA

DATECS DP 500

DATECS DP 500

Mrežno povezivanje sa računaraom – online programiranje i čitanje baze artikala. 30 000 PLU artikala. Elektronski žurnal u vidu SD kartice umjesto kontrolne trake. Termalni printer 1 x 58 mm za štampanje kontrolne i račun trake. Veliki broj ugrađenih priključaka služi za komunikaciju sa računarom, priključivanje barkod skenera, fioke za novac i gprs. Kasa namijenjena kako trgovačkim tako i ugostiteljskim objektima.

DOKUMENTACIJA

UPUTSTVO
ATEST
KORISNIČKO UPUTSTVO
PROGRAM ZA RAČUNAR
FISKALIZACIJA