Ukupno 5 proizvoda

DATECS DP 50

DATECS DP 50

15 000 PLU artikala. Elektronski žurnal u vidu SD kartice umjesto kontrolne trake. Termalni printer 1 x 58 mm za štampanje kontrolne i račun trake. Veliki broj ugrađenih priključaka služi za komunikaciju sa računarom, priključivanje barkod skenera, fioke za novac i gprs. Kasa namijenjena kako trgovačkim tako i ugostiteljskim objektima.

DOKUMENTACIJA

ATEST
KORISNIČKO UPUTSTVO
PROGRAM ZA RAČUNAR
FISKALIZACIJA

DATECS DP 500

DATECS DP 500

Mrežno povezivanje sa računaraom – online programiranje i čitanje baze artikala. 30 000 PLU artikala. Elektronski žurnal u vidu SD kartice umjesto kontrolne trake. Termalni printer 1 x 58 mm za štampanje kontrolne i račun trake. Veliki broj ugrađenih priključaka služi za komunikaciju sa računarom, priključivanje barkod skenera, fioke za novac i gprs. Kasa namijenjena kako trgovačkim tako i ugostiteljskim objektima.

DOKUMENTACIJA

UPUTSTVO
ATEST
KORISNIČKO UPUTSTVO
PROGRAM ZA RAČUNAR
FISKALIZACIJA

DATECS FP 550

DATECS FP 550

Fiskalni printer ekstra izdržljivi sa dva termalna mehanizma. Namijenjen ugostiteljskim i trgovačkim objektima. Posebno dolazi do izražaja u objektima sa velikom frekvencijom prodaje: samoposluge, hipermarketi, restorani, apoteke, brze hrane … Brzina štampe je 12.5 linija u sekundi na termalnom papiru 58mm. Vrlo jednostavno povezivanje na korisničke programe preko protokola ili programom MetaLink koji se može kupiti naknadno. 65 000 PLU artikala. Istovremeno štampanje kontrolne i račun trake. Automatski sjekač papira. Do 250 stavki po pojedinačnom računu. Štampanje grafičkog loga na svakom računu.

DOKUMENTACIJA

PROTOKOLI
FISKALIZACIJA

DATECS FP 700

DATECS FP 700

Fiskalni printer sa elektronskim žurnalom u vidu SD kartice umjesto kontrolne trake. Brza, tiha i kvalitetna štampa na bazi termalne tehnologije. Termalni printer 1 x 80 mm za štampanje kontrolne i račun trake. Brzina štampe 200 mm/sec. Automatsko sječenje papira. Veliki broj ugrađenih priključaka služi za komunikaciju sa računarom, priključivanje eksternog displeja, fioke za novac i gprs. Uređaj koristi interni ili eksterni GPRS terminal za bežično povezivanje sa udaljenim serverom Poreske uprave ili korisnika. Fiskalni printer se može isporučiti i bez GPRS terminala, ako se on ne zahtijeva zakonom. Namenjen je svim tipovima prodavnica, supermarketa i restorana koji koriste računar ili POS sistem.

DOKUMENTACIJA

PROTOKOLI
FISKALIZACIJA