IZJAVA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

U kompaniji VG GROUP doo – Bar posvećeni smo zaštiti vaše privatnost i ličnih podataka. Pod ličnim podacima se, prema

važećoj pravnoj regulativi, podrazumijevaju informacije o pojedincu koga je moguće identifikovati, kao što su ime i prezime, email

adresa, IP adresa, poštanska adresa, broj telefona i dr. U ovoj izjavi vam pružamo informacije o mogućoj obradi ličnih

podataka koje ćemo od vas dobiti. Samim činom proslijeđivanja vaših ličnih podataka potvrđujete da ste saglasni sa ovom

izjavom.

PRIKUPLJANJE LIČNIH PODATAKA

VG GROUP doo – Bar prikuplja podatke samo u svrhu saradnje na određenom poslu ili marketing događaju.

Prikupljanje ličnih podataka obavljamo iz različitih razloga, na primer u svrhu:

obrade vaše narudžbine, uključujući platne transakcije;
dostavljanja prijave za primanje biltena;
slanja marketinških saopštenja;
kreiranja naloga;
omogućavanja upotrebe određenih funkcija naših Rešenja;
prilagođavanja proizvoda i usluga vašim potrebama;
pružanja korisničke podrške;
upravljanja aplikacijama za posao;
Pojedini proizvodi partnera imaju svoje posebne sajtove i polise u vezi privatnosti. Molimo korisnike da se upoznaju sa ovim

izjavama o klauzulama privatnosti koje nisu pod našom kontrolom. VG GROUP doo Bar će, na zahtjev korisnika, obezbediti sve

potrebne informacije u vezi partnerskih izjava privatnosti, a gde god je to moguće, vidljivo postaviti link na zvaničan web sajt

partnera.

SIGURNOST LIČNIH PODATAKA

Preduzeli smo stroge fizičke, elektronske i administrativne mjere u domenu bezbijednosti u cilju sprečavanja neovlašćenog

pristupa, kao i očuvanja sigurnosti podataka. Podaci su dostupni samo zaposlenima i povezanim licima kojima su ti podaci

neophodni za obavljanje posla ili ispunjenje ugovora. Svi zaposleni u i poslovni partneri odgovorni su za poštovanje načela zaštite

privatnosti.

UPOTREBA LIČNIH PODATAKA

Privatne informacije koje prikupljamo nisu i neće biti predmet prodaje. Privatni podaci se distribuiraju trećim stranama samo za

potrebe i u okviru obavljanja posla, kao i po nalogu pravosudnih organa u slučajevima u kojima to izričito propisuje zakon. Naši

proizvodi i rešenja ne prikupljaju lične podatke, IP adrese i ne koriste kolačiće (cookies) bez prethodnog odobrenja korisnika.

UPOTREBA KOLAČIĆA

Na našoj web prezentaciji koristimo kolačiće koji omogućavaju identifikaciju korisnika. Kolačići su male datoteke koje se

privremeno čuvaju na hard disku. Naši kolačići ne sadrže lične podatke, tako da će vaša privatnost biti zaštićena. U slučaju da

našu web prezentaciju želite da pogledate i bez kolačića, to možete učiniti. Većina programa za pregled web stranica automatski

prihvata kolačiće, pa je u tom slučaju neophodno da u njima isključite tu mogućnost. Molimo vas da detalje o tome pogledate u

uputstvu vašeg web čitača. Ukoliko isključite upotrebu kolačića, postoji mogućnost da nećete moći da otvorite sve sadržaje sa

naše web prezentacije.

IZMENE POLITIKE PRIVATNOSTI

Bilo kakve buduće izmene u našoj politici privatnosti biće odmah objavljene na ovoj stranici.