t-com logo
Kupovina fiskalne kase preko Telekom računa

Iskoristite našu ponudu i izaberite neki od naših proizvoda


 DP-50-1

DATECS DP 50

Prodajna cijena bez PDV‐a
229,00 €
Prodajna cijena sa PDV‐om
272,51 €
Iznos rate (6 mjeseci)
45,42 €
Iznos rate (12 mjeseci)
22,71 €

DATECS MP 55

Prodajna cijena bez PDV‐a
229,00 €
Prodajna cijena sa PDV‐om
272,51 €
Iznos rate (6 mjeseci)
45,42 €
Iznos rate (12 mjeseci)
22,71 €

DATECS DP 500

Prodajna cijena bez PDV‐a
349,00
Prodajna cijena sa PDV‐om
415,31 
Iznos rate (6 mjeseci)
69,22 
Iznos rate (12 mjeseci)
34,61 

DATECS FP 550

Prodajna cijena bez PDV‐a
550,00 €
Prodajna cijena sa PDV‐om
654,50 €
Iznos rate (6 mjeseci)
109,08 €
Iznos rate (12 mjeseci)
54,54 €

 

DATECS FP 700

Prodajna cijena bez PDV‐a
490,00 €
Prodajna cijena sa PDV‐om
583,10 €
Iznos rate (6 mjeseci)
97,18 €
Iznos rate (12 mjeseci)
48,59 €

 

DATECS FP 1000

Prodajna cijena bez PDV‐a
490,00 €
Prodajna cijena sa PDV‐om
583,10 €
Iznos rate (6 mjeseci)
97,18 €
Iznos rate (12 mjeseci)
48,59 €

Prodajna cijena bez PDV‐a
1.690,00 €
Prodajna cijena sa PDV‐om
2.011,10€
Iznos rate (6 mjeseci)
335,18 €
Iznos rate (12 mjeseci)
167,59 €

Prodajna cijena bez PDV‐a
1.990,00€
Prodajna cijena sa PDV‐om
2.368,10 €
Iznos rate (6 mjeseci)
394,68 €
Iznos rate (12 mjeseci)
197,34 €