pakettrgovina

Paket trgovina

– PC Računar/Pos sistem
– Operativni sistem
– Fisklani štampač
– BarKod skener
– Program za trgovinu – trajna licenca
– Fiskalizacija
– Obuka zaposlenih i montaža na željenoj adresi

Kategorija: .
   

– Prodaja putem Bar koda ili brzih tastera
– Više operatera – prijava operatera šifrom ili karticom
– Različite vrste plaćanja
– Fakturisanje iz maloprodaje
– Popusti i VIP kartice
– Normativi
– Kalkulacije i Nivelacija
– Izdavanje računa a4
– Prijem robe
– Otpis robe
– Izvještaji (zalihe, promet artikala…)